ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ kgsolar.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด จำกัดผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า"เว็บไซต์นี้"หมายถึง kgsolar.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเค.จี.โซลาร์  และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์อื่น ๆของ เค.จี.โซลาร์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนด และ เงื่อนไขอื่น ซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมอย่าพึ่งสันนิษฐาน ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นของเค.จี.โซลาร์ ด้วย