พลังงานแสงอาทิตย์เติบโตที่สุดในตลาดพลังงานโลก

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าในปี พ. ศ. 2560 พลังงานแสงอาทิตย์เริ่มมีการเติบโตเร็วกว่าพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่นๆ อีกทั้งสถาบันต่างๆที่จัดตั้งขึ้นหลังจากวิกฤติการณ์น้ำมันในปีพ. ศ. 2516 ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามีปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 165 กิกะวัตต์ในปี2015 ซึ่งเป็นสองในสามของการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีมากขึ้นกว่า 50% โดยมีโรงงานหรือแหล่งผลิตที่เกิดขึ้นใหม่เกือบครึ่งของแหล่งผลิตทั้งหมดอยู่ในประเทศจีน 
อัตราการเติบโตของพลังงาน
"สิ่งที่เรากำลังเป็นพยานคือการเกิดยุคใหม่ของพลังงานแสงอาทิตย์" Fatih Birol ผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าวในแถลงการณ์ที่มาพร้อมกับรายงานที่เผยแพร่ในวันพุธที่ปารีส
"เราคาดว่าการเติบโตของกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงกว่าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ในปี 2565"
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ต้นทุนของการผลิตพลังงานลมและแสงอาทิตย์ลดลง
IEA คาดว่าจะมีการติดตั้งพลังงานทดแทนประมาณ 1,000 กิกะวัตต์ภายใน 5 ปีข้างหน้าซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันการใช้พลังงานทดแทน
 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลในการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นความต้องการของประชากรที่ต้องการลดภาวะมลพิษทางอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่หมอกควันพิษร้ายแรง ประเทศจีนกำลังพยายามลดการพึ่งพาถ่านหินและกลายเป็นตลาดพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ สหรัฐฯและอินเดียเป็นอีกสองประเทศที่ผลักดันพลังงานหมุนเวียนเช่นกัน พวกเขาและจีนคาดว่าจะสร้างสองในสามของการขยายตัวของพลังงานสะอาดไปทั่วโลก 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก