5 ข้อควรรู้ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

5 สิ่งที่คุณจะพลาดเมื่อไม่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์
 
1. ไม่มีวันหมด แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ทั้ง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจำกัดต่างจากดวงอาทิตย์ที่จะยังคงอยู่ในจักรวาลเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด
 
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียงและอื่นๆ
 
3. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 1 เมกะวัตต์ ขึ้นไปซึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ำ การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ
 
4.ขายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ สาเหตุที่การไฟฟ้ารับซื้อไฟจากประชาชน เพื่อลดภาระในการผลิตกระแสไฟฟ้า แทนที่จะไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อให้ประเทศเรามีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง 
 
5.สามารถขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือที่เรียกกันว่า ขอ BOI ได้ ซึ่งข้อนี้เองจะเป็นจุดเด่นที่คนในวงการอุตสาหกรรม หรือบริษัทต่างๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยจุดเริ่มต้นคือ ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ตามประกาศ BOI เลขที่ 1/2557) โดยจะสามารถทำเรื่องขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2560 นี้ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม เรียกได้ว่า หากท่านเป็นผู้มีความสนใจจะติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะสามารถยื่นแบบคำขอเพื่อขอรับการส่งเสริมได้ โดยสิทธิประโยชน์ในการลงทุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์จาก BOI คือ สามารถลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำนวน 50% ของเงินลงทุน ด้วยมาตรการ BOI จึงทำให้ระยะเวลาคุ้มทุนเร็วขึ้นเท่าตัว 
 
ขั้นตอนง่ายๆในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 
1.ตรวจสอบว่าประเภทกิจการของท่านสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้หรือไม่ โดยตรวจสอบจาก http://www.boi.go.th/index.php?page=eligible_activities หรือโทรไปสอบถามได้ที่ 02-553-8111
 
2.กรอกแบบคำขอรับการส่งเสริม โดยสามารถ Download ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.boi.go.th/index.php?page=form โดยเลือกหมวด การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ชื่อแบบฟอร์ม คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (สำหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต) (F PA PP 01-06) โดยจะมีช่องให้กรอกเอกสารทั้งสิ้น 10 หน้า
 
ตัวอย่างคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รูป ตัวอย่างคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (สำหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต) (F PA PP 01-06) 
 
3.หลังจากนั้นเรานำแบบคำขอพร้อมแผนการติดตั้งไปยื่นได้ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะแบ่งเป็นสำนักต่างๆตามประเภท ดังนี้
 
สำนักการส่งเสริมการลงทุน
รูปภาพสำนักแบ่งตามประเภทการส่งเสริมการลงทุน
 
4.นัดเข้าไปชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอแล้วภายใน 7-10 วันทำการ
 
5.รอผลพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (7 วันทำการหลังรับรองมติการประชุมคณะกรรมการ)
 
6.หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วเดินทางไปรับหนังสือมติอนุมัติการส่งเสริม ซึ่งภายใน 30 วันทำการหลังจากอนุมัติให้การส่งเสริมฯแล้วจะต้องส่งแบบตอบรับการส่งเสริมฯ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของท่าน
 
ขั้นตอนการขอออกบัตรส่งเสริมฯ
1.ส่งเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริมฯ พร้อมแนบ กกท.05 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ส่งแบบตอบรับการส่งเสริมฯ
 
2.หากไม่สามารถส่งเอกสารได้ภายใน 180 วัน ต้องขออนุมัติขยายเวลาส่งเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริมฯ ตามแบบที่สำนักงานส่วนออกบัตรส่งเสริมกำหนด ซึ่งจะสามารถขอขยายระยะเวลาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
 
3.บัตรส่งเสริมฯจะออกหลังจากยื่นเอกสารขอออกบัตรส่งเสริมฯ 10 วัน
 
ตัวอย่างบัตรส่งเสริม
 
รูปภาพตัวอย่างบัตรส่งเสริมฯ
 
หากท่านสนใจในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์พร้อมอยากขอรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถปรึกษาการดำเนินการกับทางเราได้ฟรี !!
 
โดยมีหลายช่องทาง Line Official :  @kg-solar (มี @ นำหน้า)
 
หรือโทรสายตรงที่เบอร์ 091-889-5555 หรือ 02-951-4455
 
ขอบคุณข้อมูลจาก