ชุมขนาดเล็กในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใช้เองได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ริเริ่มแนวทางใหม่ในการสร้าง และแบ่งปันพลังงาน ซึ่งอาจหมายถึงแหล่งชุมชนและบ้านพักอาศัย จะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ด้วยตนเองในอนาคตอันใกล้นี้
มีงานวิจัยใหม่ที่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าระบบ ไมโครกริด (ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก) แบบกระจายอำนาจ จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคตของเราได้มากที่สุด
 
 
ระบบ ไมโครกริด จะเชื่อมต่อพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน รวมกันเป็นเครือข่ายพลังงานขนาดเล็ก โดยทำงานเป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก(การไฟฟ้า) เพื่อแบ่งปันพลังงานกันภายในท้องถิ่น ระหว่าง  ครัวเรือนและชุมชน ระบบ ไมโครกริด จะมีการกระจายอำนาจและเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชน โดยดำเนินการภายในหมู่บ้านหรือละแวกที่ใกล้เคียงกัน
 
 
ระบบนี้จะรวบรวมเทคโนโลยีที่ต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บน     หลังคาบ้าน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ปั๊มความร้อน และแบตเตอรี่ที่สามารถจัดเก็บพลังงานและข้อมูลเพื่อการแจกจ่ายพลังงานสะอาดให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
จากการวิจัยพบว่าเทคโนโลยี ไมโครกริด สามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลังงานที่ผลิตได้
เองมากถึง 90% ทำให้ชุมชนมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มที่ในอนาคต
หากมีการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ระบบอาจมีมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถผลักดันประเทศเพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างเต็มรูปแบบ
 
 
มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2593 มากกว่า 50% ของครัวเรือนในสหภาพยุโรปจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ด้วยตัวเอง โดยหนึ่งในสามของการผลิตพลังงานทั้งหมด จะมาจากชุมชนภายในท้องถิ่น