การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

By WANNAKARN May 17, 2018 บทความที่น่าสนใจ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4),การติดตั้งแผงโซล่า

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12 กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวก ที่ 3 ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก และโรงงานทั่วไปที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน นอกจากนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

By WANNAKARN May 07, 2018 บทความที่น่าสนใจ ใบอนุญาต,โซลล่าเซลล์,การติดตั้งโซล่าเซลล์

การขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ( อ.1) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ใช้สำหรับในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้า

การเติบโตของโซลาร์ ในปี 2018

By WANNAKARN March 19, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์เซลล์,พลังงานแสงอาทิตย์ ,โซลาร์รูฟท็อป

ยุคที่แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือบ้างก็เรียกกันให้เก๋ๆว่าเซลล์สุริยะ กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนคนทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศทั่วโลก เพราะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากหลายทางว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

เปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็น“โซลาร์ รูฟ”

By WANNAKARN March 15, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์ รูฟ ,พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,หลังคาบ้าน,พลังงานทดแทน,แสงแดด

กระแสการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็เหมือนกัน ปัจจุบันมีแนวคิดนำพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่เหลือเฟืออย่าง“แสงแดด”มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบของการผลิตในภาคครัวเรือนหรือที่เรียกกันในชื่อ “โซล่ารูฟ”

พลังงานทดแทนรองรับวิกฤตไฟฟ้า

By WANNAKARN March 12, 2018 บทความที่น่าสนใจ วิกฤตไฟฟ้า,พลังงานทดแทน,ก๊าซธรรมชาติ,Solar PV Rooftop

ในอีก 20 ปีข้างหน้า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยจะหมดลง ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าวิกฤตพลังงานใกล้จะมาถึง