การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์และบำรุงรักษาระบบควบคุม

By SUPUNNEE.M October 17, 2018 บทความที่น่าสนใจ การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์,อุปกรณ์ทางไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์,การบำรุงรักษากริดไทอินเวอร์เตอร์,การบำรุงรักษาตู้แผงไฟฟ้า

โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของตัวแผงโซล่าเซลล์นั้น จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจะยาวนาน แต่อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือระบบทั่วไป จะเกิดการเสียหายได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาระบบให้ทำงานปกติอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอีกด้วย

เนเธอร์แลนด์เปิดตัวเส้นทางจักรยานที่สร้างขี้นจากพลาสติก

By SUPUNNEE.M September 28, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลาสติก,สิ่งแวดล้อม,เศรษฐกิจแบบวงกม,เศรษฐกิจ,ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม,มลพิษ,พลังงานใหม่,ถนน

นักปั่นชาวดัตช์รวมตัวกันปั่นจักรยาน บนเส้นทางจักรยานที่ทำจากพลาสติกแห่งแรกของโลก ที่สร้างจากพลาสติกที่ถูกทิ้งภายใน 1 สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นปริมาณถึงล้านตันต่อปี ขนาดของเส้นทางมีความยาวอยู่ที่ 300 เมตรตั้งอยู่ทางเหนือของเมือง ซโวลเลอ (Zwolle) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ฝาพลาสติกประมาณ 500,000 ฝา และคาดว่าถนนที่ถูกทำมาจากพลาสติกนี้จะมีความทนทานมากกว่าถนนทั่วไปสองถึงสามเท่าอีกด้วย

การเติบโตของโซลาร์ ในปี 2018

By WANNAKARN March 19, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์เซลล์,พลังงานแสงอาทิตย์ ,โซลาร์รูฟท็อป

ยุคที่แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือบ้างก็เรียกกันให้เก๋ๆว่าเซลล์สุริยะ กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนคนทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศทั่วโลก เพราะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากหลายทางว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

เปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็น“โซลาร์ รูฟ”

By WANNAKARN March 15, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์ รูฟ ,พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,หลังคาบ้าน,พลังงานทดแทน,แสงแดด

กระแสการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็เหมือนกัน ปัจจุบันมีแนวคิดนำพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่เหลือเฟืออย่าง“แสงแดด”มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบของการผลิตในภาคครัวเรือนหรือที่เรียกกันในชื่อ “โซล่ารูฟ”

พลังงานทดแทนรองรับวิกฤตไฟฟ้า

By WANNAKARN March 12, 2018 บทความที่น่าสนใจ วิกฤตไฟฟ้า,พลังงานทดแทน,ก๊าซธรรมชาติ,Solar PV Rooftop

ในอีก 20 ปีข้างหน้า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยจะหมดลง ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าวิกฤตพลังงานใกล้จะมาถึง