มาตรการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI เมื่อติดโซล่าเซลล์

By LIL October 27, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซล่าร์เซลล์,โซลาร์เซลล์,พลังงานทดแทน,การขอรับการส่งเสริมการลงทุน,ประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์,Solar cell, Solar PV System, BOI, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

5 ข้อควรรู้ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

By LIL October 19, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน โซล่าร์เซลล์,โซลาร์เซลล์,พลังงานทดแทน,การขอรับการส่งเสริมการลงทุน,ประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์,Solar cell, Solar PV System, BOI, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทุกวันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าโซล่าร์เซลล์กำลังมาแรง โดยเฉพาะโซล่าร์บนหลังคาบ้าน (Solar Rooftop) วันนี้ในฐานะที่เราอยู่ในวงการโซล่าร์ฯจึงอยากให้ความรู้ ความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์มาฝากกับทุกคน

พลังงานแสงอาทิตย์เติบโตที่สุดในตลาดพลังงานโลก

By LIL October 09, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานทดแทนในโลก,ตลาดโลก,ตลาดพลังงาน,ข่าวพลังงาน,พลังงานทดแทนโลก

พลังงานแสงอาทิตย์เติบโตมากที่สุดในหมู่แหล่งเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรก ซึ่ง IEA คาดว่าจะมีการติดตั้งพลังงานทดแทนประมาณ 1,000 กิกะวัตต์ภายใน 5 ปีข้างหน้า

พลังงานทดแทนในสายพระเนตร

By LIL October 03, 2017 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน,พลังงานทดแทนกับในหลวง,พลังงานน้ำ,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลม,พลังงานชีวภาพ,พลังงานทดแทนในประเทศไทย

ประเทศไทยนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 ของพลังงานที่ใช้ เนื่องจากแหล่งพลังงานและการผลิตภายในประเทศมีจำกัด ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการจึงเป็นสาเหตุให้ประเทศขาดความมั่นคงทางด้านพลังงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานของคนไทย รวมถึงปัญหาที่อาจจะขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สถานีผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนอวกาศ

By LIL August 17, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร พลังงานแสงอาทิตย์,อวกาศ,ข่าวสารพลังงาน,ข่าวสารพลังงานทดแทน,พลังงานทดแทน,เทคโนโลยีในอวกาศ,Solar cell

ดาวเทียมผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า SPS-ALPHA (Solar Power Satellite via Arbitrarily Large Phased Array) โครงการนี้จะสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่จากชิ้นส่วนขนาดเล็กนับหมื่นชิ้นซึ่งจะสามารถจะส่งผ่านพลังงานระดับ พันเมกกะวัตต์ ผ่านห้วงอวกาศกลับมายังโลกได้