โซลาร์ลอยน้ำของจีนใหญ่สุดอลังการเทียบเท่า 121 สนามฟุตบอล!

By SUPUNNEE.M May 02, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซลาร์ลอยน้ำของจีนใหญ่,โซลาร์,พลังงานทดแทน,สนามฟุตบอล,ก๊าซคาร์บอน,ก๊าซไดออกไซด์,ถ่านหิน

พลังงานทดแทนเป็นอีกทางเลือกที่ทั่วโลกหันให้ความสำคัญจีนมีเป้าหมายชัดเจน ภายในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ถึง 60-65% จากการวัดค่าเมื่อปี 2005 และตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบันประเทศจีนมีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนถึง 11 ล้านล้านบาท และส่งผลดีต่อเนื่องคือมีการจ้างงานมากถึง 13 ล้านคนในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนนี้

เมื่อญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำของโลกด้านโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

By SUPUNNEE.M April 01, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก ญี่ปุ่น,โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า,พลังงานทดแทน,อ่างเก็บน้ำ,ทะเลสาบ,การเกษตร

สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามว่าญี่ปุ่นก้าวมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นผู้นำโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำได้อย่างไรคือ หากเราต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ก็ต้องทำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย ใช่เมื่อบนบกมีพื้นที่จำกัด เราก็นำแผงโซลาร์ไปลอยน้ำจากคำตอบนี้ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลกจึงเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ตั้งอยู่จังหวัด ไอจิ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ จึงเป็นที่ตั้งมากมายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จัดการด้านเศษอาหารได้ยั่งยืนที่สุดในโลก

By SUPUNNEE.M February 18, 2019 บทความที่น่าสนใจ ฝรั่งเศส,เศษอาหาร,การเกษตรเชิงนิเวศ,การเกษตร,เกษตรแห่งสหประชาชาติ,องค์การอาหาร,สิ่งแวดล้อม,ซูเปอร์มาเก็ต,ดิน,น้ำ,สภาพอากาศ,ชีวภาพ,ปุ๋ยเคมี

ปัญหาเรื่องเศษอาหารเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลก แต่ประเทศฝรั่งเศสจัดการทุกอย่างได้ดีโดยออกมาตราฐานเชิงรุกในการจัดการเกี่ยวกับเศษอาหารเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพชีวิตที่ดี โดยนำการเกษตรเชิงนิเวศมาใช้คือ ปกป้อง ดิน น้ำ และสภาพอากาศ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมด้วยสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและประชาชน

พลังงานหมุนเวียนในเยอรมัน

By SUPUNNEE.M February 15, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก เยอรมัน,พลังงานทดแทน,พลังงานหมุนเวียน,พลังงานนิวเคลียร์,พลังงานถ่านหิน,พลังงานสะอาด,พลังงานลม,แสงอาทิตย์,น้ำ,ก๊าซชีวภาพ,ก๊าซเรือนกระจก,สนธิสัญญาปารีส,ลดโลกร้อน

ประเทศเยอรมันโตแบบก้าวกระโดดด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดภายในปี 2030 รวมถึงจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายในปี 2022 และยังมีการวางแผนระยะยาวในการเลิกใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

By SUPUNNEE.M January 23, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซลาร์ฟาร์ม,พลังงานทดแทน,น้ำมัน,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า,สภาวะโลกร้อน,ซาอุดีอาระเบีย,อินเดีย

สาเหตุจากนักวิจัย "เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม" จากรายงานว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งส่งออกพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแผนจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันจึงโปรเจคเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ 2019 และเสร็จสิ้นในปี 2030 เกี่ยวกับโซล่าร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าจะสูงถึง 200,000 เมกะวัตต์