การเติบโตของโซลาร์ ในปี 2018

By WANNAKARN March 19, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์เซลล์,พลังงานแสงอาทิตย์ ,โซลาร์รูฟท็อป

ยุคที่แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือบ้างก็เรียกกันให้เก๋ๆว่าเซลล์สุริยะ กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนคนทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศทั่วโลก เพราะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากหลายทางว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

เปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็น“โซลาร์ รูฟ”

By WANNAKARN March 15, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์ รูฟ ,พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,หลังคาบ้าน,พลังงานทดแทน,แสงแดด

กระแสการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็เหมือนกัน ปัจจุบันมีแนวคิดนำพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่เหลือเฟืออย่าง“แสงแดด”มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบของการผลิตในภาคครัวเรือนหรือที่เรียกกันในชื่อ “โซล่ารูฟ”

พลังงานทดแทนรองรับวิกฤตไฟฟ้า

By WANNAKARN March 12, 2018 บทความที่น่าสนใจ วิกฤตไฟฟ้า,พลังงานทดแทน,ก๊าซธรรมชาติ,Solar PV Rooftop

ในอีก 20 ปีข้างหน้า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยจะหมดลง ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าวิกฤตพลังงานใกล้จะมาถึง

มาตรการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI เมื่อติดโซล่าเซลล์

By LIL October 27, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซล่าร์เซลล์,โซลาร์เซลล์,พลังงานทดแทน,การขอรับการส่งเสริมการลงทุน,ประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์,Solar cell, Solar PV System, BOI, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

5 ข้อควรรู้ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

By LIL October 19, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน โซล่าร์เซลล์,โซลาร์เซลล์,พลังงานทดแทน,การขอรับการส่งเสริมการลงทุน,ประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์,Solar cell, Solar PV System, BOI, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทุกวันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าโซล่าร์เซลล์กำลังมาแรง โดยเฉพาะโซล่าร์บนหลังคาบ้าน (Solar Rooftop) วันนี้ในฐานะที่เราอยู่ในวงการโซล่าร์ฯจึงอยากให้ความรู้ ความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์มาฝากกับทุกคน