5 ข้อควรรู้ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

By LIL October 19, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน โซล่าร์เซลล์,โซลาร์เซลล์,พลังงานทดแทน,การขอรับการส่งเสริมการลงทุน,ประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์,Solar cell, Solar PV System, BOI, การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทุกวันนี้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่าโซล่าร์เซลล์กำลังมาแรง โดยเฉพาะโซล่าร์บนหลังคาบ้าน (Solar Rooftop) วันนี้ในฐานะที่เราอยู่ในวงการโซล่าร์ฯจึงอยากให้ความรู้ ความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับประโยชน์ของโซล่าร์เซลล์มาฝากกับทุกคน

พลังงานแสงอาทิตย์เติบโตที่สุดในตลาดพลังงานโลก

By LIL October 09, 2017 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานทดแทนในโลก,ตลาดโลก,ตลาดพลังงาน,ข่าวพลังงาน,พลังงานทดแทนโลก

พลังงานแสงอาทิตย์เติบโตมากที่สุดในหมู่แหล่งเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรก ซึ่ง IEA คาดว่าจะมีการติดตั้งพลังงานทดแทนประมาณ 1,000 กิกะวัตต์ภายใน 5 ปีข้างหน้า

พลังงานทดแทนในสายพระเนตร

By LIL October 03, 2017 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน,พลังงานทดแทนกับในหลวง,พลังงานน้ำ,พลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานลม,พลังงานชีวภาพ,พลังงานทดแทนในประเทศไทย

ประเทศไทยนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 ของพลังงานที่ใช้ เนื่องจากแหล่งพลังงานและการผลิตภายในประเทศมีจำกัด ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการจึงเป็นสาเหตุให้ประเทศขาดความมั่นคงทางด้านพลังงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานของคนไทย รวมถึงปัญหาที่อาจจะขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แสงอาทิตย์สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่?

By LIL June 20, 2017 พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน โซล่าร์เซลล์,ข่าวสารพลังงาน,Solar Pond,Solar,Chimney Concentrating Solar Power,Parabolic Troughs,Parabolic Dishes,Solar Collector,Sun cooker

ปัจจุบันนอกจากการนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตไฟฟ้า หรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าโซล่าเซลล์นั้นยังมีการนำเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปใช้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า การทำอาหาร เป็นต้น

จีนเปิดตัวโซล่าฟาร์มลอยน้ำโครงการยักษ์ 40 MWp

By LIL May 26, 2017 ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก, พลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ประเทศจีน,โซล่าเซลล์ลอยน้ำ,โซล่าเซลล์, พลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศจีนต้องการที่จะก้าวเข้าสู่ผู้นำทางด้านพลังงานทดแทน ได้มีการเปิดตัวโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำโดยมีขนาดถึง 40 MWp ซึ่งก้าวเข้าสู่การเป็นโซล่าฟาร์มลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก