ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมไปกับเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืน

ที่ เค.จี.โซล่า เราเชื่อในการทำงานเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง มาร่วมเป็นผู้นำในการสร้างสรรพลังงานที่ฉลาดขึ้น
ตอบแทนตัวเองด้วยข้อเสนอดีๆ และช่วยโลกไปพร้อมๆกัน เติบโตไปกับเราสู่อนาคตอันยั่งยืน

เปิดรับสิ่งใหม่

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ยินดีต้อนรับ :) เราพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถประยุกต์ใช้ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา

เปิดรับสิ่งใหม่

กล้าที่จะคิด

กล้าที่จะคิด

มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้า เปิดรับงานใหม่ๆที่ท้าทาย

เราให้ความสำคัญกับไอเดียที่ดีที่สุดพร้อมรับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และเราให้อำนาจกับทีมงานของเราที่จะคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก

ทัศนคติที่ดี

ทัศนคติที่ได้ในการทำงานและการบริการ

เราเป็นอะไรที่มากกว่าการได้ทำงานร่วมกัน เราคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และเติบโตไปด้วยกัน

ทัศนคติที่ดี

มีความมุ่งมัน

มีความมุ่งมัน

มุ่งมั่นในการทำงานเกินกว่ามาตรฐานกำหนด

เราใส่ใจลงไปในงานและทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างแนวทางที่แตกต่างและชัดเจน

รักและทุ่มเทในงาน

รักษาชื่อเสียงและผลโยชน์ของทีม

ปฎิบัติตนตามกฎระเบียบของบริษัทฯ เป็นแบบอย่างในการรักษาชื่อเสียงของบริษัท ฯ พร้อมหวงแหนและปกป้องข้อมูลที่สำคัญ

รักและทุ่มเทในงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโครงการกำลังรับสมัคร

 • โฟร์แมนกำลังรับสมัคร

 • ช่างเทคนิคกำลังรับสมัคร

 • Sales Supportsกำลังรับสมัคร

 • Digital Marketingกำลังรับสมัคร

 • ธุรการกำลังรับสมัคร

 • วิศวกรไฟฟ้ากำลังรับสมัคร

รายละเอียดผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่ง

เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภูมิภาค SEA สู่อนาคตพลังงานสะอาดและยั่งยืน
พลังงานเป็นรากฐานของชีวิตทุกชีวิต เราจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ในราคาที่ถูกที่สุด
เป็นบริษัทพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน

 • ชื่อ *
 • นามสกุล *
 • อีเมล์ *
 • เบอร์โทรศัพท์ *
 • ประวัติย่อ*
 • ตำแหน่งงานที่สมัคร *
เหตุผลที่คุณอยากจะมาร่วมกับ เค.จี.โซลาร์*