เริ่มประหยัดพลังงานวันนี้

กับผู้นำด้านระบบวิศวกรรมครบวงจร

>
0 50
,000

kWp

>
0 1000

โครงการ

0 45

จังหวัด

เริ่มประหยัดพลังงานวันนี้

กับผู้นำด้านระบบวิศวกรรมครบวงจร

Our pioneering Enphase IQ Microinverter performs a seemingly impossible feat with brilliant simplicity.

It transforms photons, quantum particles of light, into safe AC power you can use to power your home. With an Enphase Energy System, every solar panel is equipped with its own microinverter, so if one panel slips into the shade or experiences a rare glitch, the other panels keep generating power.

That’s in stark con

โซลาร์เซลล์เพื่อบ้าน

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนหลังคาช่วยประหยัดค่าไฟ พร้อมความอุ่นใจด้วยการบริการและบำรุงรักษากับ KG SOLAR

โซลาร์เซลล์เพื่อธุรกิจ

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนหลังคาช่วยประหยัดค่าไฟ พร้อมความอุ่นใจด้วยการบริการและบำรุงรักษากับ KG SOLAR

เริ่มประหยัดพลังงานวันนี้

กับผู้นำด้านระบบวิศวกรรมครบวงจร

Our pioneering Enphase IQ Microinverter performs a seemingly impossible feat with brilliant simplicity.

It transforms photons, quantum particles of light, into safe AC power you can use to power your home. With an Enphase Energy System, every solar panel is equipped with its own microinverter, so if one panel slips into the shade or experiences a rare glitch, the other panels keep generating power.

That’s in stark con