ผลงานติดตั้งโซลาร์เซลล์

KG SOLAR

| บ้านพักอาศัย

| อาคารธุรกิจ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเช่น LED และ Solar Cell หรือแม้กระทั่งระบบปรับอากาศ ในปัจจุบันมีราคาลดลงมามาก โดยที่คุณภาพสินค้าที่เราเลือกใช้ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้สามารถสร้างผลประหยัดจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม

เริ่มต้นประหยัดค่าไฟกับเราวันนี้

เราคือผู้นำด้านระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ประสบการณ์กว่า 34 ปี ผลงาน 45 จังหวัดทั่วประเทศ