ผลงานติดตั้งโซลาร์เซลล์

บ้านพักอาศัย

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้กระทรวงพลังงานรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษ Feed In Tariff จากโซลาร์รูฟท็อป สัญญาระยะยาว 25 ปี บริษัท เค.จี. เอนเนอร์จี จำกัด ภายใต้แบรนด์ เค.จี.โซลาร์ ได้ดำเนินการเช่าหลังคาอาคารบ้านพักอาศัยเป็นกำลังผลิตกว่า 50MWp 45 จังหวัดทั่วประเทศไทย

เริ่มต้นประหยัดค่าไฟกับเราวันนี้

เราคือผู้นำด้านระบบวิศวกรรม และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ประสบการณ์กว่า 34 ปี ผลงาน 45 จังหวัดทั่วประเทศ