ระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อปทำงานอย่างไร ?

1. แผงโซลาร์เซลล์

แผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. DC Combiner Box

ตัวรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อส่งต่อไปยัง Inverter

3. อินเวอร์เตอร์ – เครื่องแปลงกระแสไฟ

อินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ใช้ภายในอาคาร

4. ตู้ควบคุมไฟ

ไฟฟ้ากระแสสลับวิ่งผ่านตู้ควบคุมไฟและถูกจ่ายสู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

5. ระบบตรวจเช็คผลผลิตแบบ Real-Time

เราติดตามผลผลิตของระบบคุณแบบ Real-Time เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

6. Reverse Relay Protection

อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินกำหนด

7. มิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าจะวัดค่าพลังงานที่ผลิตได้และถูกใช้งานภายในอาคาร

8. ระบบโครงข่ายจำหน่ายของการไฟฟ้า

การเชื่อมต่อระบบปกติและสามารถใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้อยู่หากแผงโซล่าผลิตไฟได้น้อยกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร