คำนวณขนาดการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับ
KG solar

สัดส่วนการใช้ไฟ (เปอร์เซ็นต์)*

กลางวัน / กลางคืน

กลางวัน 60%
กลางคืน 40%

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ระบบไฟฟ้า

ควรติดตั้งโซลาร์เซลล์ ขนาด:

Micro-X-Package

Micro X Package

ขนาดติดตั้ง
{{size}} kW

ระบบไฟฟ้า
{{phase}}

พื้นที่ติดตั้ง
{{installation_area}} ตร.ม.

จำนวนแผง
X {{solar_count}} 

ผลประหยัดต่อเดือน
{{save_per_month}} บาท

จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
{{bulb_count}} {{tv_count}}
{{refri_count}} {{air_count}}

Micro Package

ขนาดติดตั้ง
{{size}} kW

ระบบไฟฟ้า
{{phase}}

พื้นที่ติดตั้ง
{{installation_area}} ตร.ม.

จำนวนแผง
X {{solar_count}} 

ผลประหยัดต่อเดือน
{{save_per_month}} บาท

จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
{{bulb_count}} {{tv_count}}
{{refri_count}} {{air_count}}

Smart Package

ขนาดติดตั้ง
{{size}} kW

ระบบไฟฟ้า
{{phase}}

พื้นที่ติดตั้ง
{{installation_area}} ตร.ม.

จำนวนแผง
X {{solar_count}} 

ผลประหยัดต่อเดือน
{{save_per_month}} บาท

จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
{{bulb_count}} {{tv_count}}
{{refri_count}} {{air_count}}

สนใจสามารถปรึกษาทีมงานคุณภาพของเราเพื่อประเมินการติดตั้ง

ปรึกษาทีมงานของเราเพื่อประเมินการติดตั้ง

หมายเหตุ การคืนทุนขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟ และขนาดติดตั้ง