Category: ข่าวสาร

เตรียมรับมือกับสภาพอากาศ

วิธีรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ในปัจจุบันการใช้พลังงานสะอาดเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยอัตราที่สูงสุดในประวัติการณ์ นับเป็นข่าวดีที่ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดทดแทนได้มากกว่าเมื่อก่อน

Read More »
วางแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เมื่อ 5 ประเทศชั้นนำวางแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า ฯลฯ ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นที่มาของ ภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสนใจกับมาตรการวางแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Read More »
โซลาร์กับเกษตรกร

โซลาร์ช่วยผลักดันเกษตรกรได้อย่างไร

โซลาร์มีประโยชน์กว่าที่เราคิดเพราะปัจจุบันนอกจากการแผงโซลาร์ติดบนหลังคาเพื่อประหยัดไฟแล้ว มีเกษตกร “ชุมชนบ้านทุ่งยาว จ.เชียงใหม่ ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล ยังนำพลังงานทดแทนมาช่วยในการเลี้ยงปลาสิ่งที่สำคัญคือการเติมออกซินเจนในน้ำเพื่อให้ปลามีอากาศเพียงพอและไม่เกิดภาวะ “ปลาน๊อกน้ำ” บางพื้นที่ใช้วิธีชาวบ้านคือ การปล่อยปลาตะเพียนเพื่อเป็นตัวชีวัดค่าออกซิเจนในน้ำ หากปลาตะเพียนขึ้นมาสูดอากาศบ่อย แสดงว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำ หรือบางทีใช้การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ แต่อุปสรรคคือแบกรับค่าไฟหากเปิดปัญหาไฟกระชา

Read More »
kg solarลงทะเบียนโซลาร์ภาคประชาชนเดือน พ.ค.

ลงทะเบียนโซลาร์ภาคประชาชน พ.ค.นี้

ใครพร้อมก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน สำหรับการลงทะเบียนซึ่งนโยบายรอบนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเน้นให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้งานเองก่อนหากการผลิตไฟฟ้าเหลือใช้สามารถขายให้กลับการไฟฟ้าได้ เมื่อมีการเคาะราคาที่รับซื้อคือ 1.68 /หน่วย ระยะเวลา 10 ปีก็ทำให้ผู้ที่สนใจจะติดตั้งโซลาร์เซลล์สนใจ กันเป็นจำนวนมาก

Read More »
โซลาร์ลอยน้ำของจีน

โซลาร์ลอยน้ำของจีนใหญ่สุดอลังการ

พลังงานทดแทนเป็นอีกทางเลือกที่ทั่วโลกหันให้ความสำคัญจีนมีเป้าหมายชัดเจน ภายในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ถึง 60-65% จากการวัดค่าเมื่อปี 2005 และตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบันประเทศจีนมีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนถึง 11 ล้านล้านบาท และส่งผลดีต่อเนื่องคือมีการจ้างงานมากถึง 13 ล้านคนในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนนี้

Read More »
โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำของโลกด้านโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำได้อย่างไร

สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามว่าญี่ปุ่นก้าวมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นผู้นำโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำได้อย่างไรคือ หากเราต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ก็ต้องทำเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย ใช่เมื่อบนบกมีพื้นที่จำกัด เราก็นำแผงโซลาร์ไปลอยน้ำจากคำตอบนี้ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลกจึงเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ตั้งอยู่จังหวัด ไอจิ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ จึงเป็นที่ตั้งมากมายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Read More »
กฝผ.เตรียมงบลงทุนรองรับโรงไฟฟ้าใหม่

กฝผ. เตรียมงบเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าหลักขนาด 5,400 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่

กฝผ.เตรียมงบเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าหลัก ขนาดกำลังการผลิต 5400 เมกะวัตต์เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และพัฒนาการเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าตามร่างแผน PDP2018 เป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งใช้เงินลงทุนรวม 6 แสนล้านบาท แม้ปัจจุบันจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

Read More »
พลังงานหมุนเวียน

พลังงานทดแทนในเยอรมัน

ประเทศเยอรมันโตแบบก้าวกระโดดด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดภายในปี 2030 รวมถึงจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายในปี 2022 และยังมีการวางแผนระยะยาวในการเลิกใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

Read More »
ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

สาเหตุจากนักวิจัย “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม” จากรายงานว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งส่งออกพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแผนจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันจึงโปรเจคเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ 2019 และเสร็จสิ้นในปี 2030 เกี่ยวกับโซล่าร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าจะสูงถึง 200,000 เมกะวัตต์

Read More »
duck curve

Duck Curve ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่างกันสุดขั้วจากพลังงานแสงอาทิตย์ Part 1

เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
และ อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และ ราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ที่เคยมีราคาที่สูงมาก กลับถูกลงอย่างรวดเร็ว แม้แบตเตอรี่ของระบบนี้จะอยู่ในระหว่างพัฒนาและราคายังคงสูงอยู่ แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็เพียงพอจะทำให้การผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น

Read More »