เตรียมการ เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นอีกเท่าตัว

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก โลกของเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังงาน โดยมีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่พลังงานบางอย่างก็มีอยู่อย่างจำกัด“พลังงานทดแทน” หรืออาจะเรียกได้ว่า “พลังงานทางเลือก” คือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด โดยในประเทศไทยเองก็ได้มีการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันว่า โซล่าเซลล์ (Solar cell) พลังงานลม พลังงานน้ำ รวมไปถึงพลังงานชีวมวล ซึ่งประเทศไทยนั้นก็ได้มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้มีการหันมาใช้พลังงานทดแทนกันเพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นอีก 40% หรือ 37,000 เมกะวัตต์ ซี่งจะเน้นการเพิ่มโซล่ารูฟท็อป (Solar rooftop) และโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ในแผน AEDP2015 ใหม่
 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานกำลังเร่งประมวลสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี (พ.ศ. 2558-2579) หรือ PDP 2015 โดยแนวโน้มอาจจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนใหม่มากขึ้น จากแผนพีดีพีปัจจุบันที่กำหนดเป้าหมายให้ได้ 16,778 เมกะวัตต์  ภายในปี 2579 โดยปัจจุบันผลิตได้แล้วประมาณ 9,215 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม พพ.อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนชนิดใด โดยต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสูง ราคามีแนวโน้มลดลง และต้องไม่มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(FT) โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์
 
โซล่ารูฟท็อป
 
จากที่ทุกท่านได้เห็นประเทศไทยของเราทั้งทางภาครัฐและเอกชนนั้นมีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะในประเทศไทยมีความนิยมหันมาใช้โซล่าเซลล์ (Solar cell) กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากใช้พลังงานทดจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยสู่บรรยากาศอันเป็นสาเหตุของโลกร้อนแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าของทุกครัวเรือน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย หากท่านสนใจอยากขอรับคำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน สามารถขอรับคำปรึกษาจากทางเราได้ฟรี
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก