คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้กระทรวงพลังงานรับซื้อไฟฟ้าราคาพิเศษ Feed In Tariff จากโซลาร์รูฟท็อป สัญญาระยะยาว 25 ปี บริษัท เค.จี. เอนเนอร์จี จำกัด ภายใต้แบรนด์ เค.จี.โซลาร์
ได้ดำเนินการเช่าหลังคาอาคารบ้านพักอาศัยเป็นกำลังผลิตกว่า 7MW 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย

| อาคารธุรกิจ

| บ้านพักอาศัย

Business

protfolio_custom_filter 
is_business="true"
init_count=12
more_count=12
show_load_more="true"

House

protfolio_custom_filter 
is_business="false"
province="124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136"
size="105,107,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,106"
roof="139,140,141,142,143"
init_count=12
more_count=12
show_load_more="true"